[email protected]

(02550)233439, 233438

Alumini Of Geography

Sr.No

Student Name

Mob. No

Parents Name

Mob. No

Occupation 

Address

1

Jadhav Ashvini Rajendra

8623811349

Jadhav Rajendra Ramnath

9922381216

-

Kalyan

2

Jamdhade Pooja Rajentra

9359952080

Jamdhade Rajendra Pudalik

9823521469

 

 

3

Vishawakarma Anil Omprakash

9637634858

Vishwakarma Omprakash Lallan

9325484944

Carpenter

Karanjgaon

4

Bodke Sandip Bhausaheb

7744887460

Bodke Bhausaheb

8888373116

farmer

Shimpitakali

5

Gayke Ashish Shashikant

9075171801

Gayke Shashikant

9421504623

Self-employ

Chandori

6

Bamhane Vaishali Somnath

8888906451

Somnath Keshav Bamhane

8888906451

-

Nashik

7

Bodke Rahul Khandu

9881284412

Bodke Khandu

9011388006

Farmer

Shimpitakali

8

Sangale Samadhan Ashok

9763328828

Sangale Ashok

9763328828

Farmer  

 

Shimpitakali

9

Bodke Dipak Sukdev

9767446740

Bodke Sukdev Banduji

-

Farmer

Shimpitakali

10

Bodke Dipak Jagan

7028623189

Bodke Jagan Arjun

7028623189

Farmer

Chitegaon Phata

11

Khelurkar Ravindra Narayan

9067736080

Khelurkar Narayan Popat

7875372319

Company

Chandori

12

Tarle Saurabh Chandrakant

9881593587

Tarle Chandrakant

7588012093

Education

Chandori

13

Londhe Ankita Somnath

7507803149

Londhe Somnath

7507803149

-

Chandori

14

Gadakh Akash Mohan

9049402654

Gadakh Mohan Baburao

7768040575

Self-employ

Chandori

15

Hire Sidhesh Bhivsan

9637388709

Hire Bhivsan Ramchandra

-

-

Chandori

16

Shinde Vikas Balu

8605006438

Shinde Balu

8605006438

Company

Chandori

17

Bagul Samadhan Prakash

9637388709

Bagul Prakash

-

Self-employ

Shimpitakali

18

Dhepale Suraj Prashant

9922872535

Prashant Mahadev Dhepale

9657967117

Farmer

Karanjgaon

19

Dhikle Satish Nandu

9075177498

Dhikle Nandu Vithoba

8805834569

Contractor

Sayyad Pimpri

20

Sinnerkar Mahesh Punjaram

9578140551

Sinnerkar Punjaram Madhav

9579140551

HAL-employ

Ozar-Mig

21

Kotame Sagar Bhaurao

9823678089

Kotme Sahebrao

8799933026

+1 sales associate

Chandori